A Life Like Statue of Sa Nga Kulkobkiat at Anek Kusala Sala

Sa Nga Kulkobkiat